Postgresql使用笔记

Postgresql

Postgresql配置日志 配置文件路径 在安装路径下的Postgresql.conf

日志设置

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#设置日志路径
log_directory = '/opt/ops/logs'   

#日志的格式
log_destination = 'csvlog,stderr'     # stderr, csvlog, syslog, and eventlog,
                   
#日志的类型                   
log_statement = 'all'          # none, ddl, mod, all

logging_collector = on 
#日志文件名的格式
log_filename = '%Y-%m-%d.log' 
#文件默认的权限是0600
log_file_mode = 0600
#每个级别都包括以后的所有级别。级别越靠后,被发送的消息越少
log_min_messages = debug1 # values in order of decreasing detail:
                    #  debug5
                    #  debug4
                    #  debug3
                    #  debug2
                    #  debug1
                    #  info
                    #  notice
                    #  warning
                    #  error
                    #  log
                    #  fatal
                    #  panic (effectively off)

log_min_error_statement = debug1